Ubytování

 • ubytování hosta – zanesení do evidencí (osoby, auta, stany, obsazené chaty, vybrané kauce…)
  možnost zrychlit práci využitím čtečky osobních dokladů (OP/ pas s čtecí zónou)
 • vystavení účtenky, dodacího listu nebo otevření účtu (možno platit na začátku nebo na konci pobytu
 • podpora platby platební kartou – terminály GPE nebo Teya
 • komunikace s parkovacími systémy pro automatizované umožnění vjezdu a výjezdu vozidel hostů
 • prodloužení nebo zkrácení pobytu
 • storno dokladu, vystavení náhradního dokladu
 • vystavení dokladu na další služby během pobytu
 • možnost využívání několika ceníků / termínovaných ceníků
 • vyhledání hosta podle různých kriterií
 • přihlašovací lístky pro cizineckou policii podle aktuálního znění zákona
 • možnost vystavování účtenek u několika pokladen (s oddělenými uzávěrkami)
 • uzávěrka směny (deník účtenek a dodacích listů, tisk knihy hostů, úklidové lístky, přehled tržby, vystavení faktur, podklady pro cizineckou policii…)
 • zpracování statistiky pro Český statistický úřad
 • zpracování domovní knihy /přihlašovacích lístků za ubytované cizince (s možností elektronického odesílání)
 • evidence výběru rekreačního poplatku
 • měsíční a roční statistika
 • vyhodnocení vytížení lůžkové kapacity

Objednávky pobytu

 • evidence objednávky, vystavení potvrzení o přijetí objednávky s možností odeslat je elektronickou poštou, zanesení pobytu do ubytovacího plánu (rezervace pobytu), tisk knihy objednávek
 • vystavení smlouvy – dopisu potvrzujícího pobyt
 • zálohové faktury a evidence zálohových plateb včetně vystavení daňového dokladu k přijaté platbě
 • přehled rezervovaných pobytů
 • vystavení dopisu s odmítnutím objednávky z kapacitních důvodů
 • podpora jiných typů korespondence s hosty

RECEPCE-ONLINE (příjem rezervací z webu)

Webová nadstavba Recepce-Online umožňuje, aby host zadal požadované období a z volné kapacity vybral požadovaný typ ubytování. Po dobu 15 minut je kapacita rezervována, dokud není ověřen stav platby. Využíváme platební bránu GoPay, host může platit platební kartou nebo rychlým bankovním převodem.

Je možné rezervovat běžné ubytovací jednotky nebo místa pro karavany a stany.

Recepce-Online komunikuje pomocí API přímo s databází vašeho programu v kempu, data jsou tedy evidována na jednom místě a s rezervacemi založenými on-line se pracuje stejně, jako s ručně zadanými rezervacemi přímo v programu.