Každý softwarový nástroj pomáhá teprve tehdy, když je vhodně nasazen na základě řady předcházejících kroků. Nabízíme celou škálu služeb doprovázejících prodej našeho softwaru tak, aby vložené investice co nejdříve přinášely výsledky.

Implementační studie

 • doporučený výchozí bod, kde zohledníme důležité okolí nově zaváděného systému
 • návrh technické stránky řešení a návazností na jiné informační systémy
 • posouzení personálních a finančních kapacit
 • stanovení harmonogramu zavádění systému
 • pomoc při případné reorganizaci práce a volbě vhodné metodiky
 • hledání optimální návaznosti na zaběhlé procesy

Školení uživatelů

 • kvalitně vyškolená obsluha je podmínkou dobrého a spolehlivého fungování systému
 • standardní úvodní školení
 • dodatečná školení individuálně dohodnutá s našimi zákazníky

Technická podpora

 • uživatelům softwaru je k dispozici technická a metodická podpora
 • pravidelně dodáváme aktualizované verze reagující na nové požadavky vycházející z každodenního mnohotvárného života

Vzdálená podpora

Pro uživatele našeho softwaru nabízíme též službu vzdálené podpory. Pro využití této služby je nutné si z následujícího odkazu stáhnout a spustit nástroj pro vzdálenou podporu TeamViewer.