KVALITA

Norma ISO 9001 obsahuje požadavky na systém řízení v oblasti kvality. Kvalitu je zde třeba chápat ne úzce jako kvalitu produktů (výrobků a služeb), ale jako obecnou kvalitu řízení.

Jde o systém managementu kvality (SMK), v angličtině Quality Management System (QMS), který zahrnuje mnoho podprocesů a činností a vyžaduje, aby byl řádně dokumentován a přezkoumáván.

Nejčastějším popudem pro certifikaci je požadavek klienta, v posledních letech se ale objevují klienti, kteří mají sami zájem na získání certifikátu. Jde o více podnětů:

  • Norma implicitně obsahuje řadu doporučení vycházejících z několik desítek let využívání několik postupných verzí normy ISO 9001, které mohou být pro firmu prospěšným příkladem.
  • Pokud zaměstnanci vědí, že dojde k externímu auditu nezávislým certifikačním orgánem, postupují při zavádění normy výrazně odpovědněji, než když je jen o vnitřní úkoly, které bude hodnotit vždy jen nadřízený.
  • Dobrovolně získaný certifikát vhodně prezentovaný zvedá kredit firmy u jejích klientů.

Pokud máte zájem o certifikaci, provedeme vás celým procesem přípravy a propojíme vás s vhodným certifikačním orgánem.

Podrobnosti k tomuto procesu vám sdělíme na vyžádání.