KONTINUITA PODNIKÁNÍ

Norma ISO 22301 obsahuje požadavky na systém řízení v oblasti kontinuity podnikání. Co se tím rozumí? Každá organizace může být zásadně ohrožena – rozsáhlým požárem nebo povodní, ničivým výbuchem nebo pádem letadla, případně rozsáhlou stávkou zaměstnanců nebo významných dodavatelů. I když pravděpodobnost tak vážného zásahu do firemního života není velká, přece jen k takovým událostem dochází.

Za takové situace je potřeba, aby firma událost přežila a nezbankrotovala. A především aby zachránila lidské životy a zdraví, následně potom i co nejvíce z výrobních i jiných kapacit a zásob. Aby zkrátka v co největší míře byla zachována kontinuita podnikání, nebo aby byla rychle obnovena.

Podstatnou normy ISO 22301 Bezpečnost a odolnost (anglicky Security and Resilience) je vytvoření systému, který se zabývá významnými hrozbami a připravuje firmu na jejich zvládání a obnovu podnikání.

Nejčastějším popudem pro zavedení systému a jeho případnou certifikaci je požadavek klienta, v posledních letech se ale objevují klienti, kteří mají sami zájem o zvýšení odolnosti firmy.

Podrobnosti k zavedení systému kontinuity podnikání vám sdělíme na vyžádání.