Zpracováváme účetnictví a související agendy pro podnikatele a menší firmy, a to jak v režimu podvojného účetnictví, tak v režimu daňové evidence. V rámci toho poskytujeme i související poradenství a zpracováváme daňové výkazy. Konkrétní agendy:

  • Účetní evidence
  • Mzdy
  • Fakturace
  • Majetek

Výkazy a hlášení

  • DPH
  • Kontrolní hlášení
  • Daň z příjmu
  • Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty atd.