Přípravu klientů na certifikaci můžeme provádět, protože sami nejsme certifikačním orgánem (to musí být vždy odděleno!). Vhodné certifikační orgány ale můžeme nabídnout a zprostředkovat jednání.

My sami nabízíme následující služby v oblasti auditů:

  • Vyškolení managementu a interních auditorů klienta ze směrnice ISO 19011 Auditování systémů managementu.
  • Provedení situačních auditů, při kterých zjistíme stav firemního systému řízení z pohledu příslušných ISO norem s cílem naplánovat a ocenit přípravu na certifikaci.
  • Provedení interních auditů u klienta na základě smlouvy (jako externí interní auditoři) – toto neodporuje žádné normě a je zejména klienty z menších a středních firem hojně využíváno.
  • Poskytnutí auditních dotazníků pro provádění interních auditů.

Naše auditování se může týkat všech systémů, u kterých nabízíme poradenství – aktuální směrnice ISO 19011 je určena pro auditování jakéhokoli systému managementu.