OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše poradenství řeší komplexně to, co přineslo do právního řádu Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR) a zákon ČR č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je podle těchto dokumentů povinná od roku 2018, resp. 2019. Nicméně se výklady uvedených právních dokumentů stále vyvíjejí a dostávají se do souvislosti s ochranou oznamovatelů (whistleblowingem).

Firmy i jiné organizace většinou systém alespoň částečně zavedly, jenže obvykle ne zcela úplně, například opomenuly vyřešit vztah se zpracovateli osobních údajů, které máme na starosti jako správci. Nebo nemají zpracovány tzv. záznamy o zpracování, inventury osobních údajů po agendách, pokyny pro případ bezpečnostního incidentu týkajícího se osobních údajů, případně pokyny pro řešení požadavků občanů, jichž se ochrana osobních údajů dotýká.

Některé organizace v roce 2018 zpracovaly podrobnou a správnou dokumentaci, ale dále nesledovaly vývoj, tzn. neprovedly nové otestování na povinnost zpracovat DPIA, neupravily pravidla pro kamerové systémy, kde dochází k postupnému zpřísňování atd.

Možná by se vyplatilo posoudit aktuální stav firemní ochrany osobních údajů s aktuálními povinnostmi a případně dokumentaci doplnit. V tom nabízíme svou pomoc.