Podpora řízení výrobní firmy (obchod, TPV, řízení výroby, sklady, kalkulace)

Modulární řešení důležitých úloh

Spolehlivý, rychlý a přehledný chod většiny nejdůležitějších úloh zpracovávaných ve výrobních organizacích jako jsou evidence zákazníků, konstrukční a technologická příprava výroby, skladová evidence, sledování rozpracovanosti výrobních zakázek, vystavování faktur a dodacích listů je možné zajistit nasazením modulů systému HERAKLES. Moduly k nasazení je možno vybrat podle potřeb zákazníka. Systém je možno propojit s konkrétním účetním systémem provozovaným u klienta.

Volnost díky variantním postupům

Ke zpracování jednotlivých agend systém nabízí variantní postupy tak, aby byla ponechána volnost pro rychlé odbavení objednávek. Formální správnost vkládaných údajů je zajištěna řadou kontrol.

Síťový provoz s vysokou úrovní zabezpečení

Síťový provoz s vysokou úrovní zabezpečení dat zajišťuje okamžitou informaci pracovníkům zajišťujícím realizaci zakázek i vedoucím pracovníkům, kteří na základě zpracovaných souhrnných přehledů provádějí důležitá rozhodnutí.

Program podpory uživatelů

Doprovodný program podpory uživatelů umožňuje bezpečný chod i v těch firmách, kde jsou pouze omezené personální zdroje pro zajištění správy informačních technologií.

Systém HERAKLES je určen především pro firmy střední a menší velikosti s převážně zakázkovou nebo malosériovou výrobou.

klíčové vlastnosti
 
snímky obrazovky
 
popis modulů
 
technická specifikace
 
ke stažení