ORGIS (tedy ORGanizační Informační Systém) je komplexně pojatý software pro všeobecnou podporu systému řízení firmy i jednotlivých oborových systémů (kvalita, environment, bezpečnost práce atd.).

Takto zaměřeným SW produktům se firma věnuje od svého vzniku v roce 1992 na základě různých programovacích a databázových prostředků. ORGIS je aktuálním produktem, jeho základ byl vytvořen v letech 2008-9 pro energetickou společnost ČEZ, a. s. Od té doby je průběžně zdokonalován a přizpůsobován požadavkům klientů (protože ho využívají i vlastní poradci, bylo a je podnětů velmi mnoho a daří se je zapracovávat).

Přehled modulů ORGIS:

 • Systemizace
 • Působnosti
 • Řídicí dokumenty, pojmy, záznamy
 • Podpisová oprávnění
 • Mise, hodnoty, vize, strategie, politiky, cíle
 • Programy, porady, sledování úkolů
 • Riziková analýza
 • Audity
 • Neshody
 • Přezkoumání SŘ
 • Vzdělávání
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Smlouvy – dohody
 • Registr požadavků
 • Hodnocení dodavatelů
 • Projekty
 • Systémový modul
 • Modul pro nastavení
 • Generátor sestav
snímky obrazovky
 
popis modulů
 
technická specifikace
 
ke stažení