NIS 2 je zkratka pro směrnici EU „Network and Information Safety, verze 2“. Jde dokument, na jehož základě dochází k závaznému navýšení požadavků na kybernetickou bezpečnost vybraných subjektů v členských zemích EU a dále k navýšení počtu subjektů, které budou muset dodržovat legislativou kybernetické bezpečnosti. Realizace NIS 2 – ať už ji budete provádět proto, že vás k tomu donutí tzv. regulační vyhláška nebo vaši klienti – bude náročným dlouhodobým procesem, který ale může podstatně zvýšit kybernetickou bezpečnost firmy.

Zavádění NIS 2 má dvě roviny. Jednak jde o vytvoření a implementaci velké řady dokumentů, jednak jde o samotná technická opatření v rámci ICT (informačních a komunikačních technologií). Pomoci vám můžeme jak s dokumentací, tak (mj. prostřednictvím spolupracujících odborníků) s technickými opatřeními.