BEZPEČNOST INFORMACÍ PRO AUTOMOTIVE

Odpovědné orgány německého sdružení automobilového průmyslu (VDA) vytvořily podmínky pro vytvoření společného mechanismu hodnocení a výměny pod názvem TISAX® (Trusted Information Security Assessment eXchange). TISAX® je společný postup hodnocení a výměny informací pro automobilový průmysl. Je založen na dotazníku (ISA – Information Security Assessment), který vyvinula pracovní skupina VDA „Bezpečnost informací“ a který zase vychází z klíčových aspektů mezinárodní normy ISO/IEC 27001 a byl rozšířen o model vyspělosti.

Pokud váš klient z oblasti automotive vyžaduje, abyste se do tohoto systému zapojili, můžeme vám pomoci s přípravou dokumentace a prověřením systému.