Naše poradenství je zaměřeno na

  • Zlepšování vrcholového řízení velkých firem (např. opakované zakázky pro firmy jako ČEZ, O2 a další)
  • Zlepšování celkové úrovně řízení malých a středních firem a jiných typů organizací
  • Přípravu firem a jiných organizací na certifikaci podle norem ISO a dalších standardů
  • Zavádění racionálních systémů řídicích dokumentů včetně jejich správy a přidělování zaměstnancům

Naše poradenství je založeno na úzké spolupráci s klienty přímo v jednotlivých útvarech firmy a řešení konkrétní problematiky. Charakterizujeme ho slovy „poradenství s vyhrnutými rukávy“.

Pokud jde o certifikace, připravujeme klienty pro významné nadnárodní certifikační orgány jako je SGS, LRQA („Lloyd“) nebo TÜV SÜD, dále pro největší český certifikační orgán CQS zahrnující řadu jednotlivých organizací se specializací na různé oblasti činností a také pro malé certifikační orgány s užší odbornou specializací.

Provádíme přípravu na certifikaci nebo jiné formy prověření jak podle nejobvyklejších norem (ISO 9001 – kvalita, ISO 14001 – životní prostředí, ISO 45001 – bezpečnost práce), tak podle méně běžných norem (ISO 22000 bezpečnost potravin, ISO 22301 – Kontinuita podnikání, ISO 26000 – společenská odpovědnost).

Kromě toho se zabýváme i kvalitou a bezpečností potravin podle standardu IFS Broker.

Jsme schopni podpořit dodržení legislativy v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) a v oblasti ochrany oznamovatelů porušení práce EU (Whistleblowing).

V neposlední řadě potom můžeme podpořit auditní činnost u klienta vyškolením auditorů, poskytnutím know-how ve formě auditních dotazníků nebo svou účastí jako smluvní externí interní auditoři. Vedle interních auditů také provádíme tzv. situační audity pro zjištění stavu firmy a na základě toho pro plán přípravy certifikace.

Veškeré poradenství jsme schopni podpořit vlastními SW produkty ORGIS a DOKIS.

ISO 9001

kvalita

více informací

 
ISO 14001

environment

více informací

 
ISO 45001

bezpečnost práce

více informací

 
ISO 22000

bezpečnost potravin

více informací

 
ISO 26000

společenská odpovědnost

více informací

 
ISO 22301

kontinuita podnikání

více informací

 
IFS BROKER

bezpečnost potravin pro obchodníky

více informací

 
GDPR

ochrana osobních údajů

více informací

 
WHISTLEBLOWING

ochrana oznamovatelů

více informací

 
AUDITNÍ ČINNOST

více informací