BEZPEČNOST PRÁCE

Norma ISO 45001 obsahuje požadavky na systém řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Podstatou normy je jednak vytvoření systému, který umožní dodržení české i evropské legislativy v oblasti ochrany životů a zdraví zaměstnanců i návštěvníků firmy a dále vytvoření nadstavby umožňující nadstandardní ochranu. Norma nahrazuje dlouho využívanou normu ISO 18001 známou pod zkratkou OHSAS.

Jde o systém managementu bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP), v angličtině Occupational Health and Safety (OHS, OHSMS, SMS), který zahrnuje řadu podprocesů a činností a vyžaduje, aby byl řádně dokumentován a přezkoumáván.

Nejčastějším popudem pro certifikaci je požadavek klienta, v posledních letech se ale objevují klienti, kteří mají sami zájem na získání certifikátu. Jde o více podnětů:

  • Norma implicitně obsahuje řadu doporučení vycházejících z několik desítek let využívání postupných verzí norem OHSAS 18001 a ISO 45001, které mohou být pro firmu prospěšným příkladem.
  • Zavádění ISO 45001 vám pomůže v dodržení veškerých legislativních požadavků. Téměř ve všech firmách, kde jsme normu zaváděli, se management teprve dozvěděl o některých požadavcích zákonů, vyhlášek a ČSN, které již měl dávno plnit bez ohledu na certifikaci.
  • Pokud zaměstnanci vědí, že dojde k externímu auditu nezávislým certifikačním orgánem, postupují při zavádění normy výrazně odpovědněji, než když jde jen o vnitřní úkoly, které bude hodnotit vždy jen nadřízený.
  • Dobrovolně získaný certifikát vhodně prezentovaný zvedá kredit firmy u jejích klientů.

Pokud máte zájem o certifikaci, provedeme vás celým procesem přípravy a propojíme vás s vhodným certifikačním orgánem.

Podrobnosti k tomuto procesu vám sdělíme na vyžádání.