BEZPEČNOST POTRAVIN

Norma ISO 22001 obsahuje požadavky na systém řízení v oblasti bezpečnosti potravin. Podstatou normy je jednak vytvoření systému, který umožní dodržení české i evropské legislativy v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, a dále vytvoření nadstavby umožňující nadstandardní péči v této oblasti. Kromě samotných potravin se zabývá i potravinářskými obaly.

Jde o systém managementu bezpečnosti potravin, v angličtině Food Safety Management System (FSMS), který zahrnuje řadu podprocesů a činností a vyžaduje, aby byl řádně dokumentován a přezkoumáván.

Nejčastějším popudem pro certifikaci je požadavek klienta, v posledních letech se ale objevují klienti, kteří mají sami zájem na získání certifikátu. Jde o více podnětů:

  • Norma implicitně obsahuje řadu doporučení vycházejících z několik desítek let využívání postupných verzí normy ISO 22000, které mohou být pro firmu prospěšným příkladem.
  • Pokud zaměstnanci vědí, že dojde k externímu auditu nezávislým certifikačním orgánem, postupují při zavádění normy výrazně odpovědněji, než když jde jen o vnitřní úkoly, které bude hodnotit vždy jen nadřízený.
  • Dobrovolně získaný certifikát vhodně prezentovaný zvedá kredit firmy u jejích klientů.

Pokud máte zájem o certifikaci, provedeme vás celým procesem přípravy a propojíme vás s vhodným certifikačním orgánem.

Podrobnosti k tomuto procesu vám sdělíme na vyžádání.