SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Norma ISO 26000 obsahuje návod pro vytvoření systému řízení v oblasti společenské odpovědnosti korporaci. Podstatou normy je jednak vytvoření systému, který umožní dodržení české i evropské legislativy v oblasti ochrany zaměstnanců i dalších zainteresovaných stran včetně veřejnosti, a dále vytvoření nadstavby umožňující nadstandardní odpovědnost.

Jde o systém managementu společenské odpovědnosti korporací, v angličtině Corporate social responsibility (CSR), který zahrnuje řadu podprocesů a činností a vyžaduje, aby byl řádně dokumentován a přezkoumáván.

Uvedení norma je pouze návodová, nikoli požadavková, podle ní tedy není možné firmu certifikovat, jako je tomu např. u ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 45001. Jsme však schopni zajistit ověření formou atestu na základě auditu nezávislým odborníkem na tuto problematiku.

Pokud máte zájem o zavedení a otestování CSR, provedeme vás celým procesem přípravy a ověření. Ověření probíhá na dvou úrovních – jednak se prověřuje systém společenské odpovědnosti pohovory s vedením firmy a studiem dokumentace, jednak se provádí pohovory s vybranými zaměstnanci – i v této oblasti vám můžeme předat své zkušenosti.

Podrobnosti k tomuto procesu vám sdělíme na vyžádání.

Může se stát, že po vás bude někdo vyžadovat zavedení jiného standardu společenské odpovědnosti. Pro lepší orientaci přikládáme posouzení nejčastějších standardů.

  • SA-8000 (Social Accountability 8000). Jde zřejmě o nejnáročnější standard, jehož zavedení a certifikace má velké finanční a časové náklady. Pro většinu českých firem je zbytečný – charakter práce, úroveň managementu i zaměstnanců a požadavky na jejich výkony nezakládá na velká rizika v oblasti společenské odpovědnosti.
  • IQNet SR-10 (Systém managementu společenské odpovědnosti). Podle tohoto standardu jsme zpracovávali dokumentaci pro firmy certifikované CQS, protože toto tehdejší sdružení bylo součástí IQNet. Z hlediska kreditu u významných zákazníků se ale tento standard neukázal jako vhodný – je velmi málo známý.
  • ČSN 01 0391 (Systém managementu společenské odpovědnosti organizací). Tato norma obsahuje velmi podobná ustanovení jako standardy IQNet SR-10 a ISO 26000. U klientů ale nevzbuzuje respekt, jsou zvyklí, že ČSN řeší technickou standardizaci.
  • ČSN ISO 26000 (Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti). Tato norma se ukazuje jako nejvhodnější standard pro řadu organizací. Je náročná, ale není finančně, organizačně a časově tak náročná jako SA 8000. Pro firmy, které již mají certifikovány některé systémy podle norem ISO, je přirozené, že vybírají další normu z „rodiny“ ISO.