DOKIS je webová aplikace, která řeší správu a vydávání řídicích dokumentů. Nutnou podmínkou je, že je zaveden současně SW ORGIS (několik málo modulů, zejména modul Řídicí dokumenty).

Přednosti DOKIS:

Snadný přístup k dokumentům prostřednictví webové aplikace

 • K dispozici jsou jak texty dokumentů, tak další informace o nich (metadata).
 • Přístup k dokumentům není vázán na konkrétní počítač ani na firemní počítačovou síť.
 • Se snadným elektronickým přístupem souvisí i podstatná úspora tištěných dokumentů a nakládání s nimi.
 • Pro práci s dokumenty je možné využívat různé filtry a třídění.

Prokazatelné přidělování dokumentů do útvarů a na jednotlivá pracovní místa

 • Dokumenty přiděluje pověřený správce (pověření správci), údaje o přidělení se archivují.
 • Dokumenty se přidělí na pracovní místa v rámci organizační struktury bez ohledu na případné personální změny.

Prokazatelné seznámení zaměstnanců s dokumenty

 • Zaměstnanec musí potvrdit seznámení se s dokumentem, časové údaje o tomto seznámení se archivují.
 • Informace o přidělení dokumentu zaměstnanci se archivují i v případě jeho přesunů na jiná pracovní místa.

Zajištění aktuálnosti dokumentů pomocí plánování validací

 • Plánování validací při založení dokumentu nebo jeho revize a dále po každém provedení validace.
 • Evidence poznatků z validace a možnost zaznamenání návrhu na aktualizaci nebo zrušení dokumentu vč. data.

Vynikající informovanost o soustavě dokumentů pomocí různých přehledů dokumentů

 • Přehledy uspořádané podle pracovních míst a pracovníků, přehledy uspořádané podle dokumentů.
 • Možnost zobrazení úplné historie dokumentu a jeho revizí, a to včetně historických znění.

Snadné vkládání dokumentů a jejich revizí do systému

 • Vkládání informací o dokumentech je podpořeno výběrem vybraných údajů z připravených číselníků.
 • Při vkládání textů je nutné založit základní dokument a dále je možné vložit libovolný počet příloh.

Provázání správy dokumentů s obecnou podporou systému řízení v softwaru ORGIS

 • Provázání správy dokumentů s obecnou podporou SŘ je důležitou konkurenční výhodou!
 • Údaje o dokumentech se automaticky stávají součástí rozsáhlé databáze podporující obecný systém řízení firmy.
 • Údaje o dokumentech se v různých dalších evidencích využijí při certifikacích různých systémů managementu.
snímky obrazovky
 
technická specifikace
 
ke stažení