Firma DRINGS byla založena v roce 1992 třemi společníky se zkušeností z organizace řízení, využívání výpočetní techniky a se znalostmi programování. Postupně narostl počet společníků na šest, doplněny byly zkušenosti s vedením účetnictví, servisem výpočetní techniky a dále z plánování a řízení výroby. Cílem takto vytvořené firmy bylo umožnění široké škály poradenství, poradenství a prodeje „pod jednou střechou“.

Poradenství bylo zaměřeno na zlepšování organizace a řízení firem. Požadavkem stávajících i potenciálních klientů bylo, aby DRINGS zajistil i přípravu na certifikaci systémů managementu podle norem ISO, nejprve kvality, později životního prostředí a bezpečnosti práce. Postupně DRINGS přidával další systémy, ať už podle norem ISO nebo jiných standardů.

Pokud jde o vývoj SW, společníci si už z minulých aktivit přinesli původní programy, které později firma rozvíjela (dnešní produkty ORGIS a RECEPCE), další programy už vznikly v rámci DRINGS.

Své působení stavíme na úzkém osobním poradenství s cílem maximálního usnadnění práce pro klienta, ať už se to týká přípravy na certifikaci, zavádění SW nebo jiných aktivit. Jsme zvyklí řešit požadavky klientů nikoli přes jeho zprostředkující manažery, ale přímo v útvarech, kde je to třeba a kdy je to třeba. Snažíme se mluvit srozumitelně, pokud možno česky, a dodávat pocit, že vše se dá zvládnout. Proto je naším cílem provádět „poradenství s vyhrnutými rukávy“.