BEZPEČNOST INFORMACÍ

Norma ISO 27001 slouží pro vytvoření systému managementu bezpečnosti informací. V současné době, kdy hrozby kybernetických útoků stále vzrůstají, jde o významný dokument, podle kterého lze zlepšit informační odolnost firmy. Norma ISO 27001 slouží též pro podporu specializovaných dokumentů pro informační bezpečnost jako je TISAX (pro automobilový průmysl) a NIS2 (směrnice EU pro vybrané firmy, které budou spadat pod připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti).

Můžeme Vás připravit na získání certifikátu podle ISO 27001.