Architekturaklient/server
DB EngineMicrosoft SQL Server 2012 a vyšší (včetně Express Edition)
Desktop OSMicrosoft Windows 10 a vyšší
Server OSMicrosoft Windows 2012 Server a vyšší
Microsoft Windows 10 a vyšší
Doplňkový SWOrgPlus – program pro grafické znázornění výstupních informací