Jednotlivé moduly ORGIS se spouštějí jako samostatné programy nad jedinou datovou základnou pomocí příslušných ikon.

Modul Systemizace umožňuje export organizačních struktur do grafických programů OrgPlus nebo AllClear.

Propracovaný formulář v modulu Audity přehledně provádí uživatele zpracováním celého auditu od přípravy auditu přes hodnocení auditních otázek až po vyhodnocení celého auditu, vystavení neshod, doporučení, příp. opatření.