RECEPCE

Pokladní, ubytovací a rezervační software pro recepce autokempů

Popis modulů

Popis modulu rozbalíte klepnutím na jeho název.

Ubytování

 • ubytování hosta - zanesení do evidencí (osoby, auta, stany, obsazené chaty, vybrané kauce...)
  možnost zrychlit práci využitím čtečky osobních dokladů (OP/ pas s čtecí zónou)
 • vystavení účtenky, dodacího listu nebo otevření účtu (možno platit na začátku nebo na konci pobytu, podpora platby platební kartou)
 • prodloužení nebo zkrácení pobytu
 • storno dokladu, vystavení náhradního dokladu
 • vystavení dokladu na další služby během pobytu
 • možnost využívání několika ceníků / termínovaných ceníků
 • vyhledání hosta podle různých kriterií
 • přihlašovací lístky pro cizineckou policii podle aktuálního znění zákona
 • možnost vystavování účtenek u několika pokladen (s oddělenými uzávěrkami)
 • uzávěrka směny (deník účtenek a dodacích listů, tisk knihy hostů, úklidové lístky, přehled tržby, vystavení faktur, podklady pro cizineckou policii...)
 • zpracování statistiky pro Český statistický úřad
 • zpracování domovní knihy /přihlašovacích lístků za ubytované cizince (s možností elektronického odesílání)
 • evidence výběru rekreačního poplatku
 • měsíční a roční statistika
 • vyhodnocení vytížení lůžkové kapacity

Objednávky pobytu

 • evidence objednávky, vystavení potvrzení o přijetí objednávky s možností odeslat je elektronickou poštou, zanesení pobytu do ubytovacího plánu (rezervace pobytu), tisk knihy objednávek
 • vystavení smlouvy - dopisu potvrzujícího pobyt
 • zálohové faktury a evidence zálohových plateb včetně vystavení daňového dokladu k přijaté platbě
 • přehled rezervovaných pobytů
 • vystavení dopisu s odmítnutím objednávky z kapacitních důvodů
 • podpora jiných typů korespondence s hosty

RECEPCE-ONLINE (příjem rezervací z webu)

Webová nadstavba umožňuje, aby host zadal požadované období, z volné kapacity vybral požadovaný typ ubytování.