ORGIS

Komplexní podpora organizace řízení firmy a integrovaného systému řízení.

Technická specifikace

Architektura klient/server
DB Engine Microsoft SQL Server 2012 a vyšší (včetně Express Edition)
Desktop OS Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, 11
Server OS Microsoft Windows 2008 Server a vyšší
Doplňkový SW OrgPlus - program pro grafické znázornění výstupních informací