ORGIS

Komplexní podpora organizace řízení firmy a integrovaného systému řízení.

Technická specifikace

Architektura klient/server
DB Engine Microsoft SQL Server 2008 a vyšší (včetně Express edition)
Desktop OS Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
Server OS Microsoft Windows 2008 Server a vyšší
Doplňkový SW OrgPlus - program pro grafické znázornění výstupních informací