Firmy

 • evidence dodavatelských a odběratelských firem, kontaktní osoby
 • kategorizace firem do skupin, variantní adresy, účty

Kontraktace

 • došlé poptávky
 • vydané nabídky včetně položkové specifikace
 • došlé objednávky (ukončené, nevyřízené)
 • obchodní případy (specifikace výčtem objednávek)
 • ceníky (v různých měnách)

TPV

 • číselník nakupovaných/vyráběných položek (kategorizace: služby, nářadí, přípravky, materiál, výrobek, dílec), cizojazyčné názvy, alternativní měrné jednotky
 • kusovníky (kopírování kusovníků, možnost omezit časovou platnost kusovníků)
 • technologické postupy (operace, kooperace, nářadí, kopírování postupů, alternativy postupů, možnost omezit časovou platnost postupů), pracoviště

Sklad

 • skladové karty, limitní množství, rezervace položek pro zakázky, přehled obratů
 • příjem, výdej
 • objednávky materiálu a nářadí, objednávky kooperací, měsíční uzávěrky skladu, zpracování inventur
 • skladové ceny

Fakturace

 • vydané faktury a dodací listy s možností úpravy textu, fakturace v cizích měnách, cizojazyčné faktury
 • sledování úhrad záloh a faktur, statistika prodeje
 • možnost přímého datového propojení informací o vydaných fakturách a o jejich úhradě mezi systémem Herakles a účetním systémem zrychluje a zpracování a zvyšuje jeho bezpečnost (je možno např. přímo provést zaúčtování vydaných faktur z modulu Fakturace systému Herakles)

Kalkulace

 • plánová kalkulace, výsledná kalkulace
 • výpočet cen výrobků
 • evidence nákladů na výrobní zakázky

Příprava výroby

 • správa výrobních zakázek (vytváření zakázek položkově nebo z objednávek)
 • rozpis zakázek (čerpání ze skladu a interních zakázek, zhromadňování, výrobní dávky, rezervace materiálu, konstrukční a technologické údaje s možností úprav)
 • tisk výrobní dokumentace

Plánování výroby

 • příprava nové zakázky do výroby (stanovení výrobních lhůt, specifikace požadavků na kapacity a materiál)
 • plánování zakázkové náplně s ohledem na kalendář kapacit technologických pracovišť (termínová specifikace výrobní náplně – zakázek, výrobních dávek, operací)
 • krátkodobé operativní plánování (upřesněný plán na nejbližší období s možností kontroly zajištění materiálu)
 • aktualizované přehledy denního vytížení výrobních kapacit na základě informací o dokončené výrobě, zásobník práce na období, materiál potřebný pro výrobu v daném období, nástroje pro řešení kapacitních disproporcí

Sledování výroby

 • evidence pracovních (úkolových) lístků s možností jejich hromadného generování pro hotové operace dávky/položky/sestavy
 • evidence kooperací, evidence neshodných výrobků, průběžné sledování nákladů na zakázky
 • možnost detailního sledování výroby po jednotlivých operacích
 • sledování nedokončené a dokončené výroby, kde možnost odepisování hotových operací pomocí čárového kódu podstatně snižuje pracnost a chybovost této agendy

Generátor tiskových sestav

 • dotazovací nástroje pro získání požadovaných dat z databáze a jejich uspořádání pro vhodný nový tiskový výstup
 • dotaz se jednoduše vytváří v přehledném prostředí s intuitivním ovládáním
 • správa uživatelem vytvořených tiskových sestav

Tiskový modul

 • konfigurace, import a export dat

Komunikační modul

 • umožňuje přenos dat mezi systémem Herakles a externími systémy (účetnictví, TPV…)
 • umožňuje připravit datové propojení prakticky s libovolným účetním systémem, konfigurace propojení na některé běžné systémy (POHODA, DUEL, SYSEL…) je již hotová

Systémový modul

 • správa nových verzí (upgrade), zálohy databáze, přístupová práva