Nástroje pro řízení zakázkové výroby

Programové moduly systému HERAKLES jsou řešeny tak, aby vyhověly všem typickým požadavkům výrobních firem.

Přestože obsahují řadu sofistikovaných úloh a postupů, jejich ovládání je snadné. Standardně nabízejí řadu praktických funkcí usnadňujících a urychlujících práci: třídění, filtrování, vyhledávání informací. Svou funkčností vyhovují podnikům střední i menší velikosti s převážně zakázkovou nebo malosériovou výrobou.

Zpracování účetní a mzdové agendy není řešeno vlastními moduly, ale napojením na externí systémy. Obdobně systém HERAKLES dovoluje předávat obousměrně konstrukčně-technologické informace s externími systémy pro TPV (např. SYSKLASS).

Snadné ovládání a variabilita výstupů

Systém nabízí přehledné grafické rozhraní pracující ve standardním prostředí Microsoft Windows. Práci s rozsáhlými daty usnadňuje podpora vyhledávání požadovaných informací, možnost nastavovat filtry a vytvářet uživatelské tiskové sestavy.

K dispozici je možnost převodu výstupních údajů do kancelářských aplikací včetně aplikace Microsoft Excel (formát XLS, TXT, HTML).

Bezpečně uložená data

Data jsou bezpečně uložena v relačním databázovém prostředí MS SQL Serveru. Architektura klient/server zajišťuje efektivní přístup k datům.

Možnost konfigurovat přístupová práva různých uživatelů až do úrovně jednotlivých formulářů a tiskových sestav zajišťuje dostatečnou ochranu zpracovávaných informací. Přístupová oprávnění se mohou přiřazovat jak skupinám uživatelů, tak i jednotlivým uživatelům.

Systém HERAKLES rovněž řeší případnou potřebu distribuovaného zpracování, kdy systém zajišťuje synchronizaci dat pořizovaných ve dvou nebo více odlehlých provozech, které není možno zapojit do běžného síťového provozu.

Nasazení na standardním hardwaru

Systém HERAKLES podporuje práci na platformě Windows. Pracuje na všech běžných osobních počítačích.

Podpora systémů managementu kvality

Systém umožňuje pořizování záznamů z oblasti obchodu, expedice, přípravy a řízení výroby formou významně přispívající k naplnění požadavků norem upravujících management kvality, jako jsou ISO 9001 a ISO/TS 16 949. Systém podporuje identifikaci čárovým kódem.