Vzhledem k blížícímu se termínu účinnosti zákona o ochraně oznamovatelů pro firmy o 50 – 249 zaměstnancích jsme zavedli službu pro klienty, kteří si vnitřní oznamovací systém vytvořili sami nebo kteří využili jedné z nabídek firem na outsourcing této problematiky. Nabízíme audit, který prostřednictvím dotazníku s 33 otázkami prověří vaši připravenost.