Vzhledem k blížícímu se termínu účinnosti zákona o ochraně oznamovatelů pro firmy o 50 – 249 zaměstnancích jsme zavedli službu pro klienty, kteří si vnitřní oznamovací systém vytvořili sami nebo kteří využili jedné z nabídek firem na outsourcing této problematiky. Nabízíme audit, který prostřednictvím dotazníku s 33 otázkami prověří vaši připravenost.

Zářijový certifikační audit firmy Olymp Fruit dopadl výborně. Standard IFS Broker byl ohodnocen panem auditorem z LRQA („od Lloydů“) na plných 100 %.

RECEPCE – komunikace s platebními terminály TEYA