Poradenství

Připravili jsme pro Vás nabídku poradenských služeb především pro oblasti systémů řízení a organizace a řízení.

Našimi zákazníky se staly významné společnosti jako ČEZ Praha, Telefónica O2 Praha, RWE Transgas Praha, KOVOSVIT MAS Sezimovo Ústí, Unex Uničov, Agency of Security FENIX Praha, Lybar Velvěty, Povodí Ohře Chomutov, Danisco Czech Republic Smiřice, několik krajských energetických společností a celá řada dalších firem všech velikostí a různého zaměření.

GDPR - ochrana osobních údajů Poradenská pomoc při realizaci Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)
Podnikatelské poradenství Poradenství k základním problémům vzniku a fungování firem
Integrovaný systém řízení Integrace firemního systému řízení se standardy vycházejícími z norem ISO
Systém managementu kvality Zavedení a ověření kvality všech činností firmy podle mezinárodní normy ISO 9001
Systém environmentálního managementu Zavedení a ověření ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ISO 14001
Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zavedení a ověření ochrany životů a zdraví při práci podle mezinárodní normy ISO 45001
České obranné standardy Realizace požadavků ČOS a příprava na získání odpovídajícího osvědčení
Organizační audit Posouzení kvality organizace řízení firmy a náměty na zlepšení
Tvorba řídicích dokumentů Zpracování nebo připomínkování řídicích dokumentů
Vedení účetnictví Vedení podvojného účetnictví i daňové evidence a souvisejících agend