Povinně zveřejňované údaje

Údaje zveřejňované podle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku (v aktuálním znění)

Firma: DRINGS, spol. s r. o.

Sídlo: Turnov

IČ: 45539979, DIČ: CZ45539979

Zápis: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové C/1924 ze dne 4. 5. 1992

Základní kapitál: 98 tis. Kč (upsaný i plně splacený)

Příslušnost ke koncernu: firma není (a nikdy nebyla) součástí žádného koncernu.

Výpis platných údajů o společnosti

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=250794&typ=PLATNY

Sbírka listin

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=250794