Historie

U zrodu firmy DRINGS, spol. s r. o. byli tři společníci se zkušenostmi z velkého strojírenského podniku a částečně i se zkušenostmi z oblasti poradenství. Jako obchodní společnost jsme vznikli v první polovině roku 1992, přičemž hned od počátku jsme se věnovali organizačnímu poradenství a vývoji softwaru. Brzy přibyly další poradenské obory a začali jsme prodávat a instalovat hardware. Postupně se připojili další tři společníci a také několik zaměstnanců.

Naše první zakázky byly pro menší firmy v regionu, brzy jsme však díky vlastnímu softwaru a organizačnímu poradenství zamířili k zakázkám u významných firem naší republiky. Za přelomové lze považovat navázání obchodní spolupráce s elektrárenskou společností ČEZ, a. s. v roce 1994. Tato spolupráce trvá dodnes a umožnila nám start k dalším význačným firmám, jako je Telefónica O2, RWE TRANSGAS, DOPRAVNÍ PODNIK HL. MĚSTA PRAHY, KOVOSVIT MAS Sezimovo Ústí a mnoho dalších.

Přílišná šíře našeho záběru vedla koncem devadesátých let k rozdělení společnosti. Od této doby podnikáme ve složení čtyři společníci a zhruba deset zaměstnanců. Zároveň jsme v této době začali připravovat své zákazníky na získání certifikátů systémů jakosti podle norem řady ISO 9000 a prostřednictvím naší prodejny jsme přišli s ucelenou nabídkou služeb kolem Internetu.

V prvních letech 21. století jsme potom poradenství rozšířili i na systém environmentálního managementu (ISO 14001), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) i na české obranné standardy pro dodavatele armád NATO. V oblasti SW jsme vytvořili novou verzi systému HERAKLES, novou verzi programu RECEPCE a vytvořili i verze programu JETRO na nových SW platformách. Potenciální zákazníci, kteří dnes přicházejí poptávat naše poradenství, náš software i hardware tedy přicházejí do firmy se srozumitelnou tváří - do firmy s minulostí, do firmy s referencemi. Nových klientů si vážíme, ale nezapomínáme ani na naše zákazníky z minulých let - velmi si vážíme toho, že dodnes se k nám vrací klienti, kteří berou naše programy i poradenství již od prvních let naší činnosti.