Podpora

Služba technické pomoci

Uživatelům softwaru je k dispozici technická a metodická podpora. Pravidelné dodávky aktualizovaných verzí reagují na nové požadavky vycházející z každodenního mnohotvárného života.

Aktualizace našich softwarových systémů získáte na našich klientských stránkách

http://www.drings.cz/klient/