Podpora

Poradenství

Zavedení systému managementu kvality podle ISO 9001

Stále častěji se výrobní firmy pod tlakem požadavků ze strany obchodních partnerů ocitají před úkolem vybudovat systém managementu kvality. Zavádění tohoto systému včetně přípravy k certifikaci podle norem řady ISO 9000 provádíme s dobrými výsledky u našich klientů již řadu let. Disponujeme zkušenými pracovníky, osvědčenými metodickými postupy i kvalitními softwarovými nástroji snižujícími pracnost při správě agend systému managementu kvality.