Podpora

Implementace

Implementační studie

Implementační studie je doporučeným výchozím bodem, kde se zohlední důležité okolí nově zaváděného systému. Jedná se o návrh technické stránky řešení (hardware), návazností na jiné informační systémy, ale také o posouzení personálních a finančních kapacit a ovlivňujících harmonogram zavádění systému.

Pomoc při implementaci systému

V etapě zavádění systému může nový uživatel požádat o pomoc při případné reorganizaci práce, volbě vhodné metodiky a hledání optimální návaznosti na zaběhlé procesy.