ORGIS

Komplexní podpora organizace řízení firmy a integrovaného systému řízení.

Stručně

SW uvedený do prodeje v roce 2008 byl vyvinut na základě dřívějších zkušeností s programy JETRO, JETRO PLUS a DR AUDIT. Prvním klientem je jedna z největších a nejprestižnějších firem ČR. Jde o bytelné SW řešení využívající databázi Microsoft SQL Server. SW může být napojen na SAP, NAVISION, HELIOS, příp. další externí systémy provozované u uživatele.

Klíčové vlastnosti

Snímky obrazovky

Jednotlivé moduly ORGIS se spouštějí jako samostatné programy nad jedinou datovou základnou pomocí příslušných ikon.

Jednotlivé moduly ORGIS se spouštějí jako samostatné programy nad jedinou datovou základnou pomocí příslušných ikon.

Modul Systemizace umožňuje export organizačních struktur do grafických programů OrgPlus nebo AllClear.

Modul Systemizace umožňuje export organizačních struktur do grafických programů OrgPlus nebo AllClear.

Propracovaný formulář v modulu Audity přehledně provádí uživatele zpracováním celého auditu od přípravy auditu přes hodnocení auditních otázek až po vyhodnocení celého auditu, vystavení neshod, doporučení, příp. opatření.

Propracovaný formulář v modulu Audity přehledně provádí uživatele zpracováním celého auditu od přípravy auditu přes hodnocení auditních otázek až po vyhodnocení celého auditu, vystavení neshod, doporučení, příp. opatření.

Popis modulů

Systemizace

Působnosti

Vzdělávání

Podpisová práva

Řídicí dokumenty, pojmy, záznamy

Mise, hodnoty, vize, politiky, cíle

Programy, porady, sledování úkolů

Audity

Neshody

Riziková analýza

Přezkoumání SŘ

Smlouvy/dohody/doklady

Systémový modul

Modul pro nastavení

Požadavky (připravuje se)

Komu je systém určen

Velkým a středním firmám, zejména těm, které zároveň provozují systém SAP - modul HR.

Technická specifikace

Architektura klient/server
DB Engine Microsoft SQL Server 2012 a vyšší (včetně Express Edition)
Desktop OS Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, 11
Server OS Microsoft Windows 2008 Server a vyšší
Doplňkový SW OrgPlus - program pro grafické znázornění výstupních informací

Reference

ČEZ, a. s. Praha

Protool s.r.o. Česká Lípa

Danisco Czech Republic a.s. Smiřice

Povodí Ohře s.p. Chomutov

ÚJV Řež, a. s.

Pražské služby a.s.

DRINGS, spol. s r. o.

Adresa 28. října 554
511 01 Turnov
Telefon 736 540 520
Fax
IČO 45539979
DIČ CZ45539979
E-mail info.gif
Internet http://www.drings.cz
Logo