ORGIS

Komplexní podpora organizace řízení firmy a integrovaného systému řízení.

Snímky obrazovky

Jednotlivé moduly ORGIS se spouštějí jako samostatné programy nad jedinou datovou základnou pomocí příslušných ikon.

Jednotlivé moduly ORGIS se spouštějí jako samostatné programy nad jedinou datovou základnou pomocí příslušných ikon.

Modul Systemizace umožňuje export organizačních struktur do grafických programů OrgPlus nebo AllClear.

Modul Systemizace umožňuje export organizačních struktur do grafických programů OrgPlus nebo AllClear.

Propracovaný formulář v modulu Audity přehledně provádí uživatele zpracováním celého auditu od přípravy auditu přes hodnocení auditních otázek až po vyhodnocení celého auditu, vystavení neshod, doporučení, příp. opatření.

Propracovaný formulář v modulu Audity přehledně provádí uživatele zpracováním celého auditu od přípravy auditu přes hodnocení auditních otázek až po vyhodnocení celého auditu, vystavení neshod, doporučení, příp. opatření.