ORGIS

Komplexní podpora organizace řízení firmy a integrovaného systému řízení.

Komu je systém určen

Velkým a středním firmám, zejména těm, které zároveň provozují systém SAP - modul HR.