HERAKLES

Podpora řízení výrobní firmy (obchod, TPV, řízení výroby, sklady, kalkulace)

Stručně

Modulární řešení důležitých úloh

Spolehlivý, rychlý a přehledný chod většiny nejdůležitějších úloh zpracovávaných ve výrobních organizacích jako jsou evidence zákazníků, konstrukční a technologická příprava výroby, skladová evidence, sledování rozpracovanosti výrobních zakázek, vystavování faktur a dodacích listů je možné zajistit nasazením modulů systému HERAKLES. Moduly k nasazení je možno vybrat podle potřeb zákazníka. Systém je možno propojit s konkrétním účetním systémem provozovaným u klienta.

Volnost díky variantním postupům

Ke zpracování jednotlivých agend systém nabízí variantní postupy tak, aby byla ponechána volnost pro rychlé odbavení objednávek. Formální správnost vkládaných údajů je zajištěna řadou kontrol.

Síťový provoz s vysokou úrovní zabezpečení

Síťový provoz s vysokou úrovní zabezpečení dat zajišťuje okamžitou informaci pracovníkům zajišťujícím realizaci zakázek i vedoucím pracovníkům, kteří na základě zpracovaných souhrnných přehledů provádějí důležitá rozhodnutí.

Program podpory uživatelů

Doprovodný program podpory uživatelů umožňuje bezpečný chod i v těch firmách, kde jsou pouze omezené personální zdroje pro zajištění správy informačních technologií.

Systém HERAKLES je určen především pro firmy střední a menší velikosti s převážně zakázkovou nebo malosériovou výrobou.

Klíčové vlastnosti

Nástroje pro řízení zakázkové výroby

Programové moduly systému HERAKLES jsou řešeny tak, aby vyhověly všem typickým požadavkům výrobních firem.

Přestože obsahují řadu sofistikovaných úloh a postupů, jejich ovládání je snadné. Standardně nabízejí řadu praktických funkcí usnadňujících a urychlujících práci: třídění, filtrování, vyhledávání informací. Svou funkčností vyhovují podnikům střední i menší velikosti s převážně zakázkovou nebo malosériovou výrobou.

Zpracování účetní a mzdové agendy není řešeno vlastními moduly, ale napojením na externí systémy. Obdobně systém HERAKLES dovoluje předávat obousměrně konstrukčně-technologické informace s externími systémy pro TPV (např. SYSKLASS).

Snadné ovládání a variabilita výstupů

Systém nabízí přehledné grafické rozhraní pracující ve standardním prostředí Microsoft Windows. Práci s rozsáhlými daty usnadňuje podpora vyhledávání požadovaných informací, možnost nastavovat filtry a vytvářet uživatelské tiskové sestavy.

K dispozici je možnost převodu výstupních údajů do kancelářských aplikací včetně aplikace Microsoft Excel (formát XLS, TXT, HTML).

Bezpečně uložená data

Data jsou bezpečně uložena v relačním databázovém prostředí MS SQL Serveru. Architektura klient/server zajišťuje efektivní přístup k datům.

Možnost konfigurovat přístupová práva různých uživatelů až do úrovně jednotlivých formulářů a tiskových sestav zajišťuje dostatečnou ochranu zpracovávaných informací. Přístupová oprávnění se mohou přiřazovat jak skupinám uživatelů, tak i jednotlivým uživatelům.

Systém HERAKLES rovněž řeší případnou potřebu distribuovaného zpracování, kdy systém zajišťuje synchronizaci dat pořizovaných ve dvou nebo více odlehlých provozech, které není možno zapojit do běžného síťového provozu.

Nasazení na standardním hardwaru

Systém HERAKLES podporuje práci na platformě Windows. Pracuje na všech běžných osobních počítačích.

Podpora systémů managementu kvality

Systém umožňuje pořizování záznamů z oblasti obchodu, expedice, přípravy a řízení výroby formou významně přispívající k naplnění požadavků norem upravujících management kvality, jako jsou ISO 9001 a ISO/TS 16 949. Systém podporuje identifikaci čárovým kódem.

Snímky obrazovky

Modul TPV slouží ke správě matričních údajů nakupovaných a vyráběných položek, k zakládání kusovníkových struktur a technologických postupů.

Modul TPV slouží ke správě matričních údajů nakupovaných a vyráběných položek, k zakládání kusovníkových struktur a technologických postupů.

Popis modulů

Firmy

Kontraktace

TPV

Sklad

Fakturace

Kalkulace

Příprava výroby

Plánování výroby

Sledování výroby

Generátor tiskových sestav

Servisní modul

Komunikační modul

Systémový modul

Komu je systém určen

Typickými uživateli systému HERAKLES jsou:

Technická specifikace

Architektura klient/server
DB Engine Microsoft SQL Server 2012 a vyšší (včetně Express Edition)
Desktop OS Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 POZOR! pro Windows 11 nemusí být dostupné všechny ovladače zařízení (např. čtečky čipů apod.)
Server OS Microsoft Windows 2008 Server a vyšší

Reference

Uživateli systému HERAKLES jsou například AGRO Rubín a.s., BATTEX Slaný, EKVITA Trutnov, ELKOVO ČEPELÍK Mírová pod Kozákovem, KAŠÍR Turnov, KONVEX Rovensko p. Tr., KOVAP Chuchelna, METAL PRODUCTION s. r. o., OBALPLAST Smrčí, TRIMA Turnov, ZNAK Malá Skála.

DRINGS, spol. s r. o.

Adresa 28. října 554
511 01 Turnov
Telefon 736 540 520
Fax
IČO 45539979
DIČ CZ45539979
E-mail info.gif
Internet http://www.drings.cz
Logo