Vedení účetnictví

Vedení podvojného účetnictví i daňové evidence a souvisejících agend

Stručně

Vedení účetnictví podnikatelům (podvojné účetnictví i daňová evidence), zpracování mezd a evidence majetku.

Účetnictví vedeme standardně ve vlastních prostorách, můžeme se však dohodnout na tom, že na vybrané práce budeme dojíždět do Vaší firmy.