Podnikatelské poradenství

Poradenství k základním problémům vzniku a fungování firem

Stručně

Nabízíme vám poradenství k základním otázkám podnikání a řízení firem, kdy jsou potřeba řešit například otázky zakládání, fúze, transformace firmy, tvorby podnikatelských plánů, otázky procesního řízení nebo kolektivních orgánů.

Popis

Poradenství k základním otázkám podnikání a řízení firem. Poradíme Vám v následujících oblastech:

Zakládání a fúze firem, transformace na jiné formy

Podpora při založení firmy - ať už jde o obchodní společnost nebo fyzickou osobu. Pomoc při převodu podnikání na jinou formu. Vyřešení fúze nebo založení společného podniku.

Tvorba podnikatelských plánů

Analýza silných a slabých stránek, riziková analýza a následně věcný i finanční plán na podnikání v minimálně středním horizontu. Hledání a ohodnocování různých variant.

Organizace firmy

Zlepšování organizační struktury, eliminace jejích slabých míst, tvorba plochých struktur, tvorba projektově orientovaných, resp. maticových struktur atd.

Procesní řízení

Zavedení řízení procesů jejich vlastníky - nový pohled na činnosti firmy. Aplikace modelu, kdy si v rámci procesu předávají práci a informace výkonní pracovních bez zbytečných "filtrací" prováděných vedoucími zaměstnanci.

Projektové řízení

Zavedení nové formy zajišťování zásadních inovačních aktivit. Tvorba úsečkových diagramů, jejich propočítávání a optimalizace. Zavedení funkce projektového manažera.

Kolektivní orgány

Optimalizace všech druhů kolektivních orgánů, což jsou

Komu je určeno

Poradenství poskytujeme veškerým podnikatelům - výrobním a obchodním firmám i poskytovatelům služeb.

Software

V rámci tohoto poradenství můžete využít naše programy JETRO a JETRO PLUS.

Řešení

Řešení, které Vám tento náš poradenský produkt přinese, záleží do značné míry na Vašem zadání. Může to být:

Souhrnně lze říci, že podnikatelské poradenství prováděné naší firmou Vám pomůže maximálně využít stávajícího personálního potenciálu, umožní Vám pracovat pružněji a šetřit náklady.

Další informace

Odbornou úroveň tohoto druhu poradenství u nás garantuje Ing. Václav Brožek, ředitel společnosti, který je členem Národního registru poradců, kód certifikátu SME 00706. Poptávky směřujte na adresu v.brozek@drings.cz, resp. volejte +420 736540520.

Reference

ČEZ Praha, Telefónica O2 Praha, ZVVZ Milevsko, KOVOSVIT Sezimovo Ústí, několik krajských energetik, velká řada malých a středních firem (v regionu)

DRINGS, spol. s r. o.

Adresa 28. října 554
511 01 Turnov
Telefon 736 540 520
Fax
IČO 45539979
DIČ CZ45539979
E-mail info.gif
Internet http://www.drings.cz
Logo