Podnikatelské poradenství

Poradenství k základním problémům vzniku a fungování firem

Řešení

Řešení, které Vám tento náš poradenský produkt přinese, záleží do značné míry na Vašem zadání. Může to být:

  • bezproblémové založení Vaší nové firmy, přechod Vaší firmy na jinou formu podnikání (např. z fyzické osoby na s.r.o. apod.), spojení Vaší firmy s jinou, založení společného podniku apod.
  • zpracování a schválení promyšleného podnikatelského plánu s posouzením podnikatelských rizik
  • zlepšení organizační struktury firmy znamenající pružnější řízení, rychlejší vyřizování zakázek atd.
  • zavedení procesního řízení, které lépe umožňuje hlídat termíny, kapacity, náklady atd.
  • zavedení projektového řízení umožňujícího projít ve firmě úskalími zásadních inovačních projektů, ať už stavebních, technologických, organizačních, personálních atd.
  • zvýšení účinnosti kolektivních orgánů firmy, tzn. různých porad, komisí a řešitelských týmů

Souhrnně lze říci, že podnikatelské poradenství prováděné naší firmou Vám pomůže maximálně využít stávajícího personálního potenciálu, umožní Vám pracovat pružněji a šetřit náklady.