Podnikatelské poradenství

Poradenství k základním problémům vzniku a fungování firem

Popis

Poradenství k základním otázkám podnikání a řízení firem. Poradíme Vám v následujících oblastech:

Zakládání a fúze firem, transformace na jiné formy

Podpora při založení firmy - ať už jde o obchodní společnost nebo fyzickou osobu. Pomoc při převodu podnikání na jinou formu. Vyřešení fúze nebo založení společného podniku.

Tvorba podnikatelských plánů

Analýza silných a slabých stránek, riziková analýza a následně věcný i finanční plán na podnikání v minimálně středním horizontu. Hledání a ohodnocování různých variant.

Organizace firmy

Zlepšování organizační struktury, eliminace jejích slabých míst, tvorba plochých struktur, tvorba projektově orientovaných, resp. maticových struktur atd.

Procesní řízení

Zavedení řízení procesů jejich vlastníky - nový pohled na činnosti firmy. Aplikace modelu, kdy si v rámci procesu předávají práci a informace výkonní pracovních bez zbytečných "filtrací" prováděných vedoucími zaměstnanci.

Projektové řízení

Zavedení nové formy zajišťování zásadních inovačních aktivit. Tvorba úsečkových diagramů, jejich propočítávání a optimalizace. Zavedení funkce projektového manažera.

Kolektivní orgány

Optimalizace všech druhů kolektivních orgánů, což jsou

  • porady (poradní orgán příslušného vedoucího zaměstnance)
  • komise (orgány řešící rutinní problematiky - častou nařízenou právním předpisem)
  • řešitelské týmy (orgány řešící rozvoj firmy)