Organizační audit

Posouzení kvality organizace řízení firmy a náměty na zlepšení

Stručně

Cílem organizačního auditu je posouzení organizace řízení firmy nebo instituce jiného druhu s cílem odhalení silných a slabých stránek a následně tvorba, projednání a schválení námětů na zlepšení řídicích činností.