ČEZ Praha

Případovou studii nasazení systému u tohoto našeho zákazníka teprve zpracováváme.