Komplexní pravidelná péče

Servis hardwaru a systémového softwaru sítě zákazníka

Převezmeme všechny důležité práce spojené se správou serveru a sítě, zejména:

Servis počítačů a tiskáren

Čištění, opravy, nastavení, testování, sledování opotřebovanosti atd. počítačů a tiskáren v dohodnutých intervalech. Součástí je správa databáze důležitých údajů o počítačích pro účely reklamací a modernizací počítačů.

Správa serverů

Nastavení činností serverů (konfigurace), testování, kontrola logů serverů.

Správa sítě

Konfigurace a rekonfigurace sítě (hesla, sdílení jednotek, adresářů a souborů), testy funkčnosti sítě, odstraňování závad provozu sítě.

Správa internetového připojení a e-mailů

Pomoc při výběru formy připojení (vzduchem, kabelem), realizace internetového připojení a jeho správa, řešení změny poskytovatele připojení, definice e-mailových schránek.

Bezpečnost přístupu k datům

Nastavení systému hesel, doplňování a změny hesel, konzultace bezpečnostních otázek.

Zálohování dat

Konfigurování automatických záloh dat, fyzické provádění záloh na DVD vč. jejich uložení mimo firmu, kontrola čitelnosti záložních médií, konzultace strategie zálohování.

Antivirová ochrana

Instalace antivirových, antispamových a antispywarových programů, testy jejich funkčnosti, konzultace otázek antivirové ochrany.

Instalace nové techniky

Instalace nových počítačů, nových periferií (tiskáren, skenrů, dataprojektorů, externích disků atd.), nového vnitřního vybavení (doplnění pamětí RAM, doplnění diskových jednotek).

Instalace nového softwaru

Instalace nových produktů (kancelářské balíky a další), instalace nových verzí SW, přeinstalace SW při předání počítače jinému uživateli.

Správa firemního webu

Vyřizování záležitostí domén a webhostingu, umisťování www-stránek na hostitelský server, konzultace možností webu a způsobů jejich realizace. Servis se provádí částečně na pracovištích zákazníka, částečně prostřednictvím vzdálené správy prostřednictvím internetu z naší firmy.